Duyurular
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

31/12/2011 tarihli ve 28159 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2012/15 sayılı Tebliğ kapsamında, denetim sonucunda yasaklı boyar maddeleri içerdiği tespit edilen eşya doğrudan temsil edilen eşyadır

Haber Bülteni